A A A

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Burmistrz Jacek Michalski wraz z Zastępcą Rafałem Kubackim i Sekretarz Gminy Iwoną Kąsek, złożyli wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, podziękowania za codzienny trud oraz wysiłek, który wkładają w wykonywanie misji społecznej. 

Działania podejmowane przez MGOPS, wpływają na życie wielu mieszkańców naszej gminy. To nie tylko pomoc osobom starszym, ale także tym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dziękujemy Dyrektor Katarzynie Jureko, Zastępcy Urszuli Inczewskiej oraz wszystkim pracownikom. 
Fot.  Krystian Falk