A A A

DROGA KĘPKI-JAZOWA PO REMONCIE

Powiat Nowodworski zakończył remont drogi powiatowej Kępki-Jazowa (odcinek 750m).

Inwestycja została zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i przy wsparciu Gminy Nowy Dwór Gdański. Całkowity koszt prac wyniósł 352 180,09 zł

W odbiorze końcowym uczestniczyli: Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z członkami Zarządu: Andrzejem Sobocińskim, Marcinem Głowackim i Tomaszem Szczepańskim oraz Burmistrz Jacek Michalski wraz z Zastępcą Burmistrza Rafałem Kubackim.

Fot.Powiat Nowodworski Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim