A A A

DOWODY OSOBISTE - KOMUNIKAT

DOWODY OSOBISTE - KOMUNIKAT.

W trosce o zachowanie najwyższej jakości usług i szybkie załatwianie spraw, prosimy o zwrócenie uwagi na wysyłane wnioski o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną (ePUAP).
Prosimy o zachowanie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku, jak również o załączanie prawidłowego pliku z fotografią.

Wnioski wypełnione w sposób prawidłowy przyczynią się do ich szybkiej realizacji i uchronią Państwa przed wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku, a w konsekwencji dłuższym trybem realizacji.

Dla przypomnienia:

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

• 1 FOTOGRAFIA, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

• Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych powyżej w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.”
dopuszcza się fotografię:
• w ciemnych okularach przez osobę z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
• w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ ePUAP NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

• 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.