A A A

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH BIO

Dodatkowy odbiór odpadów zielonych BIO

 

W związku z zaplanowanym na październik ostatnim odbiorem odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański oraz biorąc pod uwagę panującą aurę sprzyjającą ciągłemu opadaniu liści jeszcze w listopadzie, prosimy o zgłaszanie do tutejszego Urzędu potrzeby dodatkowego odbioru odpadów zielonych z konkretnej posesji.

Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. 55 625 7777 w terminie do 20.11.2017 roku do godz, 14:00. Powyższe umożliwi zorganizowanie w listopadzie dodatkowego odbioru odpadów zielonych ze zgłoszonych posesji. Konkretny, ustalony już termin odbioru zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu.

Informujemy również, iż właściciele nieruchomości, którzy już zgłosili taką potrzebę do Urzędu nie muszą jej ponawiać.

 

Jednocześnie informujemy, iż nadwyżki odpadów selektywnych, również zielonych, można dostarczać samodzielnie, bez dodatkowych kosztów do punktu PSZOK przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim w każdy wtorek, czwartek i sobotę.