A A A

DOBIEGA KOŃCA BUDOWA RONDA

Dobiega końca zadanie pn; - "Budowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Morską w Nowym Dworze Gdańskim na skrzyżowanie typu rondo". Wykonawcą inwestycji są firmy Kruszywo Sp. z o.o.oraz BituminiumSp. z o.o. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 263 981,53 zł. Decyzją Rady Miejskiej nowe rondo będzie nazwane imieniem byłego starosty i burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Zbigniewa Piórkowskiego.

Rozwiązania  projektowe zakładały wykonanie układu drogowego jako ruchu okrężnego z uwzględnieniem włączenia do ruchu działki drogowej zlokalizowanej pomiędzy Stacją Kontroli Pojazdów, a sklepem motoryzacyjnym. W ramach przebudowy skrzyżowania  został także wybudowany pierwszy fragment drogi prowadzącej do nowych terenów inwestycyjnych w mieście. Na całym przebudowywanym odcinku drogi zostały wykonane nowe oświetlenie uliczne typu LED. Równolegle powstały ciągi pieszo-rowerowe od projektowanego ronda, aż  do ul. Ogrodowej. Przewidziano także komunikację pieszo-rowerową do sklepu Biedronka, Powiatowego Urzędu Pracy, a przyszłościowo również do nowych terenów inwestycyjnych. Ścieżki rowerowe zapewnią  połączenie z projektowanymi ciągami pieszo-rowerowymi w ramach projektów Pomorskie trasy rowerowe oraz Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi. Tym samym docelowo trasy rowerowe planuje się rozszerzyć o kolejne 30 km.