A A A

DNI OTWARTE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 od 28 do 29 marca, odbędą się dni otwarte oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim, zarządzanej przez spółkę Szop. Akcja zorganizowana jest w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (środki z Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zapraszamy.