A A A

CO SŁYCHAĆ W INWESTYCJACH?

Inwestycja zrealizowane, realizowane i zaplanowane do realizacji na najbliższy czas.

Zakończyliśmy przebudowę drogi do gruntów rolnych w Gozdawie. W ramach inwestycji położono nowe płyty jomb, wyrównano pobocza oraz udrożniono rowy. Wykonawcą prac była firma Insmel.

\

Rozpoczął się remont chodnika wzdłuż ul.Krótkiej w Nowym Dworze Gdańskim. W ramach wykonywanych prac, nastąpi wymiana obrzeży oraz położona zostanie nawierzchnia z kostki. Wykonawcą inwestycji jest firma RMC Marek Rudziński.

Burmistrz Jacek Michalski podpisał umowę z firmą Build Sp z o.o. na budowę budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym na Miejskich Obiektach Sportowych, Wartość inwestycji to 1 169 423, 21 zł W tym roku gmina na MOS wykonała m.in. stadion lekkoatletyczny, plac zabaw, siłownie zewnętrzną oraz szatnie dla młodych zawodników.


Budujemy dla Was!

Fot. Krystian Falk