A A A

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Burmistrz Jacek Michalski oraz Skarbnik Gminy, Anna Pałubicka spotkali się z dyrektorami i księgowymi placówek szkolnych w
w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2018 Centrum Usług Wspólnych.