A A A

BURMISTRZ Z WOTUM ZAUFANIA

Burmistrz Jacek Michalski przedstawił Radzie Miejskiej raport o stanie gminy za 2018 rok. Zawarto w nim informacje o realizacji budżetu, rozpoczętych i zakończonych inwestycjach, programach wsparcia oraz działalności w zakresie kultury, sportu, rekreacji, gospodarce mieszkaniowej, ochronie środowiska, czy bezpieczeństwa.

Po debacie, Radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Stwierdzono także prawidłowość działania finansowego organu wykonawczego za 2018 rok.

Gratulujemy!