A A A

BULWAR NA UKOŃCZENIU

Na terenie budowanego bulwaru pojawiły się pierwsze elementy małej architektury - ławki I leżaki. 

Przed nami jeszcze m.in.montaż siedzisk, koszy na śmieci, oświetlenia, prace wykończeniowe nad ciągami pieszo-rowerowymi oraz zieleńcami.

Budujemy dla Was laugh