A A A

BRAKI FORMALNE W OFERTACH

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018 zawierających braki formalne.

Lp.

Nazwa organizacji

Rodzaj zadania publicznego

1.

Fundacja Drużyna

Chrystusa Dar

Środowiska Piłkarskiego

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański

Braki formalne należy uzupełnić do dnia 16 maja 2018 r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Novvym Dworze Gdańskim przy ul. Ernesta Wejhera 3, w Referacie Spraw Społecznych, pokój nr 4,

Jeżeli oferta nie zostanie uzupełniona w podanym wyżej terminie, zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Nowy Dwór Gdański, 14.05.2018 r.

PLIK DO POBRANIA - KLIKNIJ