A A A

BIEŻĄCE NAPRAWY DRÓG

 W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonywane są naprawy infrastruktury drogowej wzdłuż m.in. ul.Warszawskiej, Tczewskiej, Kanałowej, Krasińskiego, Wiejskiej, Bałtyckiej i Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim oraz ul.Jaśminowej w Kmiecinie. Wykonawcą prac jest firma PPU Tuga Sp. z o.o. Wiemy, że wymienione drogi wymagają generalnego remontu, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić jednocześnie. Konsekwentnie remontujemy drogę po drodze. Przed nami m.in. remonty kolejnych chodników, przebudowa ul.Bałtyckiej i ul.Kolejowej, a także dalsze inwestycje na terenach wiejskich. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.
Fot. Krystian Falk