A A A

BIEG KWIETNY 2018

Ponad 100 uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Marzęcinie  wzięło udział w tegorocznej edycji Biegu Kwietnego. Sportowcy mieli do wyboru dwie możliwośći udziału w wydarzeniu. Pierwsza polegała na przejeździe rowerem do Kępin, a druga na biegu z Kępin do Osłonki. Na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal i poczęstunek. Dekoracji dokonali m.in. dyrekcja szkoły Edyta Oryl i Tomasz Kwiatkowski, nauczyciele wf oraz kierownicy z Urzędu Miejskiego, Beata Rembowska i Rafał Kubacki. Gratulujemy uczniom, dyrekcji i nauczycielom organizacji wspaniałego wydarzenia sportowego.

Fot. Krystian Falk/Gmina NDG