A A A

BIBLIOTEKI PONOWNIE OTWARTE

 Przypominamy, iż od 5 maja Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański wraz z filiami jest ponownie otwarta dla czytelników.

!!Korzystanie z biblioteki odbywa się na nowych zasadach:

  • przed wejściem do Biblioteki czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust,
  • czytelnik jest zobowiązany zdezynfekować lub rękawiczki,
  •  zwracane książki czytelnik odkłada w wyznaczonym miejscu,
  • przyniesione książki podlegają 7-dniowej kwarantannie!

(konta czytelnika zostaną odpisane po upływie tego terminu),

  • wyłączony zostaje dostęp do księgozbioru – książki podaje bibliotekarka,
  •  w bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby,
  •  w celu usprawnienia wypożyczania książek, czytelnicy są proszeni o kontakt poprzez:

• e-maila: biblioteka.ndg@bpndg.org
• telefon: 552472649

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej nie będą czynne Czytelnie dla Dorosłych i dla Dzieci oraz stanowiska komputerowe - do odwołania.

!!Ze względu na lokalizację filii bibliotecznej w Kmiecinie, pozostaje ona zamknięta do chwili otwarcia placówki oświatowej.