A A A

BADANIE KLIMATU ROWEROWEGO

Przystąpiliśmy do Badania Klimatu Rowerowego, czyli próby zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w naszej gminie.

Wejdź na https://rowerowyklimat.pl/ wypełnij ankietę i pomóż nam wskazać najlepszy kierunek działań.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

Ankieta jest anonimowa. Mały bonus – podając swój adres mailowy można wygrać nagrody rowerowe od sponsorów, przy czym ankieta nadal jest anonimowa (adres mailowy nie jest powiązany z konkretnymi odpowiedziami) laugh

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecieblush