A A A

AKCJA DRZEWKO ZA BUTELKĘ

Burmistrz Jacek Michalski, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz pracownicy Starostwa Powiatowego rozdawali mieszkańcom drzewka w ramach akcji - „Drzewko za butelkę”. Liczba zebranych worków jest imponująca. Cieszymy się, iż coraz wiuęcej osób dba o środowisko.