A A A

AGIS BĘDZIE ZARZĄDZAŁ

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski podpisał umowę z AGIS Management Group Sp. z o.o. na usługę pn.: „ Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Nowy Dwór Gdański”.

Do gminnego zasobu nieruchomości należy:

- 35 budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych

- 286 lokali mieszkalnych położonych w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali

- 14 budynków użytkowych

- 15 lokali użytkowych

- garaże i pomieszczenia gospodarcze

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi 242 531