Szanowni mieszkańcy,   Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku ulegają zmianom stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat za odbiór odpadów będą wynosić odpowiednio: 1)      20 zł – miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych, zamieszkałych przez 1 bądź 2 osoby a odpady zbierane są w sposób selektywny (zmiana o 1,00 zł/m-c). 2)      37 zł – miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych, zamieszkałych przez 3 i więcej osób a odpady zbierane są w sposób selektywny (zmiana o 4,00 zł/m-c), 3)      60 zł – miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów (zmiana o 5,00 zł/m-c), Jednocześnie zmianie ulegają stawki opłat w przypadku opłat za pojemnik, wnoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obrębie nieruchomości zamieszkałej objętej systemem (średnio o około 2 zł za pojemnik).   Zmiana stawek opłat za odbiór odpadów podyktowana jest przede wszystkim: -        wzrostem kosztów odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, -        wzrostem kosztów utylizacji odpadów. Od 1 lipca 2015 roku koszty samego odbioru odpadów wzrosły o ponad 12.000,00 zł w rozliczeniu miesięcznym. Jednoczesnie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku zmienił się cennik usług na wysypisku (ZUOS) w Tczewie. Wzrosły stawki ulizacji poszczególnych odpadów, co generuje większe opłaty średniomiesięczne za utylizację o około 10.000,00 zł. Oznacza to, iż średniomisięczny koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami wzrósł o ponad 22%. W 2015 roku przewidywana kwota wydatków przewyższy o około 40.000,00 zł planowaną kwotę wpływów z tytułu opłaty za odbiór odpadów. Na wzrost kosztów miał wpływ również nowy, rozszerzony zakres świadczonych usług przez odbiorcę odpadów. Odpowiadając na potrzeby samych mieszkańców zwiększono częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów BIO, jak również odpadów slektywnie zebranych i gromadzonych w punkcie PSZOK. W sezonie grzewczym pojawiło się również więcej pojemników zbiorczych, metalowych 1100 l z przeznaczeniem na popiół (wzrost z 10 sztuk na 40 sztuk). Nie bez znaczenia są również koszty jakie gmina ponosi za usunięcie i utylizację odpadów w postaci dzikich wysypisk. Wejście w życie nowej „reformy śmieciowej” wcale nie zmniejszyło ilości wykrywanych na terenie gminy dzikich wysypisk a tym samym koszty usuwania tych wysypisk stale rosną. Przy okazji przypominamy o funkcjonującym punkcie PSZOK przy ul. Warszawskiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim, do którego mieszkańcy mogą zawieźć nieodpłatnie odpady selektywne typu m.in.: wielkogabaryty (stoły, krzesła, szafki itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, lodówki, lokówki, odkurzacze itp.), odpady z drobnych remontów, czy odpady niebezpieczne. Odpady przyjmowane są w punkcie w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów. Podrzucanie tych odpadów przy drogach, w rowach czy nawet w okolicach wiat śmietnikowych generuje zwiększenie kosztów gospodarowania odpadami.   Przypominam, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: -odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, -tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), -obsługi administracyjnej tego systemu, -edukacji ekologicznej, -wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, -usuwania dzikich wysypisk. Dokonana analiza stawek opłat za odpady została tak skalkulowana by z założenia w najbliższych 4 latach tj. do 2019 roku stawki tych opłat nie ulegały zmianom. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne stało się określenie nowych stawek za odbiór odpadów, tak by system gospodarowania odpadami komunalnymi bilansował się i funkcjonował bez problemów w najbliższych latach.   Jednocześnie informujemy, iż w tym przypadku zmiana stawek opłat nie wymusza na właścicielu nieruchomości obowiązku złożenia nowej deklaracji. Wszyscy właściciele nieruchomości zostaną zawiadomieni o wysokości nowej stawki opłaty wyliczonej na podstawie danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości uiszczać będzie opłatę w wysokości wskazanej w zawiadomieniu. więcej

Zapraszamy osoby w wieku od 15 do 70 lat na bezpłatne badanie znamion skóry videodermatoskopem pod hasłem " profilaktyka czerniaka ", które odbędą się w dniu 2 grudnia 2015 roku. o godz.12.00  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp.z.o.o. ( Szpital w Nowym Dworze Gdańskim, w gabinecie SZKOŁY RODZENIA-parter). Rejestracja telefoniczna:  55 247 24 71  lub  609 007 177 więcej

       Wielkimi krokami zbliża się do nas kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy! Jeżeli chcesz kwestować na ulicach naszego miasta jako wolontariusz: • zgłoś się do Żuławskiego Ośrodka Kultury, • przynieś ze sobą zdjęcie legitymacyjne i nr PESEL, • zabierz ze sobą przynajmniej dwie osoby, • jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, musisz mieć pełnoletniego opiekuna.    NA ZGŁOSZENIA ŻUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY  CZEKA DO 4 GRUDNIA! więcej

Po raz kolejny zapraszamy także do zabawy w szczytnym celu -Andrzejkowym Balu Charytatywnym. Pomagamy Monice i Oli. Monika ma mózgowe porażenie dziecięce, jest niepełnosprawna w stopniu głębokim. Zbieramy na wózek dla niej. Ola ma nowotwór mózgu i zbiera na leczenia za granicą. Bal odbędzie się 28 listopada (sobota), o godz. 20.00 w Żuławskim Ośrodku Kultury. Cegiełka: 40 zł. Zakupią Państwo cegiełkę oraz zarezerwują miejsce na bal w sekretariacie ŻOK-u, nr tel.: 55 247 22 30. W tym roku do tańca zagrają i zaśpiewają Rewelersi na zmianę z muzyką w winyli. Na bal zapraszają Ewa Osijewska, Fundacja "Kreatywna Edukacja" i Żuławski Ośrodek Kult     Żuławski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na koszykowy Bal Sylwestrowy 2015. Do tańca przebojowo zagra zespół Quatro.  Bal rozpocznie się 31 grudnia, o godz. 20.00. Cena biletu: 80 zł od osoby. Wszelkie informacje, rezerwacja miejsc i zakup biletów w sekretariacie Żuławskiego Ośrodka Kultury, numer tel.: 55 247 22 30. więcej

Aktualności więcej ›

NOWODWORSCY ROBOTYCY

data Piątek, 27 listopada 2015

Zespół pracowni robotyki  istnieje od 2011 roku. Zajmuje się konstruowaniem maszyn latających i chodzących, robotów autonomicznych a nawet robotów sumo.Robotycy stworzyli także robota – animatora kultury.

Czytaj więcej ›

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI AGROTURYSTYKI

data Piątek, 27 listopada 2015

Podsumowanie sezonu oraz plany na zbliżający się 2016 rok, były tematami podejmowanymi podczas spotkania z przedstawicielami agroturystyki oraz gastronomii z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Czytaj więcej ›

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM

data Piątek, 27 listopada 2015

Dnia 1 stycznia 2016 roku ma wejść w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Od tej pory większa odpowiedzialność za odpady spadnie na producentów sprzętu, a użytkownicy będą mieli więcej możliwości, by pozbyć się elektroodpadów.

Czytaj więcej ›

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ PIERWSZOKLASISTÓW W MARZĘCINIE

data Czwartek, 26 listopada 2015

W gminnych placówkach oświatowych cały czas trwają pasowania na przedszkolaków oraz pierwszoklasistów. Tym razem prezentujemy Państwu zdjęcia z Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Marzęcinie.Wychowawca grupy przedszkolnej - Jolanta Janowska, wychowawca klasy I - Beata Oszczepalińska.                                                                             

Czytaj więcej ›

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

data Czwartek, 26 listopada 2015

Odbyło się Nadzwyczajne Spotkanie Wspólników Pętli Żuławskiej, w skład której wchodzi Gmina Nowy Dwór Gdański. Gospodarzem spotkania była Gmina Stegna. Przewodniczącym obrad został wybrany Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski.

Czytaj więcej ›

IV FORUM EDUKACJI POMORSKIEJ

data środa, 25 listopada 2015

Przedstawiciele  władz, nauki, biznesu, kultury, dyrektorzy  szkół i placówek, nauczyciele oraz uczniowie uczestniczyli w IV Forum Edukacji Pomorskiej w budynku Politechniki Gdańskiej. Słowo wstępu do uczestników wygłosił Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Podczas forum debatowano m.in. na temat  rozwoju i wyzwaniach edukacyjnych w liceach,technikach i zasadniczych szkołach zawodowych w regionie pomorskim.

Czytaj więcej ›

ODBYŁA SIĘ XII SESJA RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

data środa, 25 listopada 2015

W środę w sali konferencyjnej Starostwa Nowodworskiego odbyła się XII Sesja Rady Powiatu. W sesji wziął udział m.in. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski.

Czytaj więcej ›

ZABAWA ANDRZEJKOWA SENIORÓW

data środa, 25 listopada 2015

Piękna muzyka, a przede wszystkim pełen parkiet tancerzy już od pierwszego utworu - to krótka charakterystyka zabawy Andrzejkowej  Seniorów, która odbyła się w miniony wtorek w Żuławskim Osrodku Kultury. Po raz kolejny nasi Seniorzy udowodnili, że nie ważny jest rok urodzenia w dowodzie osobistym, a chęć zabawy, pogoda ducha i wspaniała atmosfera, którą potrafią zapewnić wszędzie, gdzie tylko się pojawią.  

Czytaj więcej ›