Aktualności więcej ›

Ruszyła druga edycja „Turnieju Miast Zumi”!

data Piątek, 31 października 2014

Zabawa ma formę rankingu, w którym uczestnicy mogą zagłosować na jedno spośród 335 miast powiatowych. By każde miasto miało równe szanse wygrania nagrody, zostanie zastosowana proporcja ilości głosów do ilości liczby mieszkańców i to ona zadecyduje o pozycji w rankingu.

Czytaj więcej ›

KAJAKIEM I ROWEREM PRZEZ ŻUŁAWY – JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE TO MOŻLIWE DZIĘKI INWESTYCJOM GMINNYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

data Poniedziałek, 20 października 2014

W ostatnim czasie często informujemy Państwa na naszej stronie internetowej oraz na łamach Wieści Nowodworskich o infrastrukturze kajakowej oraz rowerowej, która dzięki środkom unijnym zaplanowana jest do powstania w naszej gminie w najbliższych latach. Także miniony tydzień był pełen intensywnych prac dotyczących tym razem głównie tras rowerowych.

Czytaj więcej ›

SIĘGAMY PO ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – ODNOWA I ROZWÓJ WSI

data Poniedziałek, 20 października 2014

Trwa kolejny etap procedury pozyskiwania dofinansowania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak informowaliśmy Państwa w czerwcu br. pomimo niewielkiej alokacji, wynoszącej 1,8 mln złotych na całe województwo pomorskie, Gmina Nowy Dwór Gdański podjęła próbę pozyskania pieniędzy na dofinansowanie

Czytaj więcej ›

ZMODERNIZOWANE GMINNE OBIEKTY SPORTOWE PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ ODDANE DO UŻYTKOWANIA

data Poniedziałek, 20 października 2014

Zakończony został I etap modernizacji Gminnych Obiektów Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim. Koszty zakończonej inwestycji wyniosły blisko 1,4 miliona złotych z czego blisko 800 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie pochodzące ze środków unijnych  dystrybuowanych w ramach Programu Operacyjnego RYBY.

Czytaj więcej ›

O G Ł O S Z E N I E

data Poniedziałek, 20 października 2014

Informuję, że na dzień 23 października 2014 roku zwołana została XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.

Czytaj więcej ›

Ćwiczenia wojewódzkie pk. POMORZE - 2014

data Piątek, 17 października 2014

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim wziął udział w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. POMORZE - 2014 przeprowadzonym w dniach 15 -16 października 2014 r. Temat ćwiczeń: „Funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa Województwa Pomorskiego”.

Czytaj więcej ›

Interaktywna Mapa Wyborów Samorządowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański.

data Czwartek, 16 października 2014

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy prace nad utworzeniem Interaktywnej Mapy Wyborów Samorządowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański, która zapewni wszystkim wyborcom dostęp do aktualnej i jasnej informacji na temat głosowania.

Czytaj więcej ›

POZWÓL DO SIEBIE DOJECHAĆ

data Czwartek, 16 października 2014

Na terenie województwa pomorskiego rusza nowa kampania edukacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Realizowana będzie we wszystkich powiatach naszego regionu. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi na to, jaki wpływ ma właściwe i widoczne oznakowanie budynków na skrócenie czasu dojazdu i szybką interwencję służb ratowniczych.

Czytaj więcej ›

Konsultacje

data Czwartek, 16 października 2014

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 r.

Czytaj więcej ›

Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

data środa, 15 października 2014

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wyróżnienia Nagrodą Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego pracowników oświaty.   Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrody od Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Jacka Michalskiego otrzymali:

Czytaj więcej ›