Żuławskie Towarzystwo Sportowe zaprasza na IX Jesienny Bieg Gburów, który odbędzie się dnia 1 października br. Patronat Honorowy nad biegiem objął Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Trasa biegu wiedzie ulicami Nowego Dworu Gdańskiego. Start i meta biegu na ul. Sikorskiego, przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury. Po raz pierwszy w historii nowodworskiego biegu zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Oprócz biegu głównego na dystansie 10,3 kilometra rozegrane zostaną biegi dla przedszkolaków, uczniów podstawówek oraz gimnazjalistów. Zapisy do biegu odbywają się drogą internetową (adres w regulaminie). Będzie też możliwość zapisów w biurze zawodów, do pół godziny przed startem. Wpisowe drogą internetową wynosi 30 złotych, przed startem 40 złotych. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe  „bite” medale”, a zwycięzcy nagrody indywidualne przewidziane w regulaminie biegu.   Tadeusz Studziński   MAPA - TRASY REGULAMIN więcej

Na dzień 29 września 2016 roku (czwartek) zwołana została XXIV Sesja Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.    Początek - godzina 10.00.    Porządek obrad:   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Wybór Sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w okresie 2012-2015. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla działek nr 53, 57, 60, 63/3, 63/5, 63/6, 296/2, 213, 214/1, 214/2, 214/3, 215 położonych przy ulicy Jantarowej, działek nr 66/3, 33/10 położonych przy ulicy Morskiej oraz części działki nr 237. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Projekt uchwały sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk, a Gminą Nowy Dwór Gdański. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014-2018. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia
o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z informacją o kształtowaniu się WPF
za I półrocze 2016 roku. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Sprawy różne   Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).   KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA 26 września  2016 roku, godzina  9.00 poniedziałek   KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH 27 września  2016  roku, godzina  9.00 wtorek INFORMACJA         więcej

Żuławski Ośrodek Kultury rozpoczyna nowy sezon zajęć edukacyjnych ! Bardziej teatralny i rozśpiewany. W tym roku sporo zmian w programie zajęć Żuławskiego Ośrodka Kultury. więcej

Gmina Nowy Dwór Gdański wystawiła na sprzedaż kilka atrakcyjnych działek budowlanych. Działki znajdują się przy ul. Lawendowej ( 16 działek) i Osiedle nad Tugą ( 1 działka ) o powierzchni od 642 m2 do 998 m2. Ze wzgledu na pełne uzbrojenie terenu, działki  cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy powstająca w ich otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. więcej

Aktualności więcej ›

OBRADOWAŁA KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH

data Wtorek, 27 września 2016

Członkowie Komisji Oświaty i Spraw Obywatelskich  omawiali projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie  się 29 września br. o godz. 10.00.

Czytaj więcej ›

ZABIEGI AGROTECHNICZNE - BOISKA NA MIEJSKICH OBIEKTACH SPORTOWYCH

data Poniedziałek, 26 września 2016

W dniach od 25 września do 28 września br. będą odbywały się zabiegi agrotechniczne na boiskach trawiastych znajdujących się na  Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Warszawskiej 22. Wykonywane prace to m.in. wertykulacja podłoża, w celu wyrównania boisk oraz rozcięcia kęp trawy, usunięcie zbędnego filcu, aeracja; piaskowanie wraz z wcieraniem piasku w podłoże, wyrównania ubytków i braków; dosiew wgłębny; oprysk na chwasty oraz zasiew nawozu po zasiewie trawy. Wykonywane prace mają na celu poprawę jakości boisk i polepszenie tym samym komfortu dla piłkarzy, którzy trenują i rozgrywają mecze na wymienionych boiskach.

Czytaj więcej ›

ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

data Poniedziałek, 26 września 2016

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  26 września obradowali członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy obradowali dzisiaj nad kwestiami stopy bezrobocia oraz aktywizacją zawodową. Warto zaznaczyć, że stopa bezrobocia w naszym powiecie na koniec lipca wyniosła 15% i jest najniższą od lat. Dla porównania w ubiegłym roku wynosiła na ten sam okres 22,4 %. Oczywiście po sezonie się zwiększy, ale tendencja zniżkowa jest zauważalna.

Czytaj więcej ›

OBRADOWAŁA KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA

data Poniedziałek, 26 września 2016

Członkowie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa  omawiali projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie  się 29 września br. o godz. 10.00.

Czytaj więcej ›

WRĘCZONO POZOSTAŁE ODZNAKI I WYRÓŻNIENIA DLA ŻUŁAWSKICH ROLNIKÓW

data Poniedziałek, 26 września 2016

Burmistrz Jacek Michalski wręczył rolnikom, którzy nie mogli przybyć na Dożynki Gminne w Marynowach, odznaki od Ministra Rolnictwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyróżnienia przyznawane przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego dla rolników, którzy przycznili się do rozwoju rolnictwa na Żuławach. Odznaczeni: Teodor Grabowski, Stanisława Wasilewska, Wanda Dyraga, Stanisława Lichnerowicz, Włodzimierz Pietruszyński, Zbigniew Michalak i Tadeusz Typiński. Wyróżnienia: Krystyna i Andzej Deka oraz Dariusz Tomczak. Gratulujemy i dziękujemy za Wasz wkład w żuławskie rolnictwo !

Czytaj więcej ›

ŻUŁAWY WKOŁO ORAZ I WYŚCIG O PUCHAR BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO - RELACJA

data Poniedziałek, 26 września 2016

I Wyścig Rowerowy o Puchar Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego i  rajd rowerowy Żuławy Wkoło za nami ! Mnóstwo rowerzystów, zarówno tych małych jak i dużych, sportowa rywalizacja i przede wszystkim świetna zabawa. Ponad 650 rowerzystów uczestniczyło w rajdzie Żuławy Wkoło na trzech różnych dystansach. Start i meta znajdowały się na moście drogowym na ul.Sikorskiego. Na wszystkich uczestników czekały medale, bufet przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Marzęcinie oraz masaż.

Czytaj więcej ›

NOWODWORZANIE W HENNEF

data Piątek, 23 września 2016

Na zaproszenie Verein fur EuropeischeStadte-Partnerschaft Hennef w dniach 16 – 19 września br. przebywała w niemieckim mieście partnerskim 36 – osobowa delgacja mieszkańców naszego miasta. Po długiej podróży autokarem nowodworską delegację powitali henefscy gospodarze. Po południu nowodworzanie zwiedzili rolniczą stację badawczą Uniwersytetu Bonn. Kolejny dzień był typowo turystyczny. Gospodarze zaproponowali nowodworzanom zwiedzanie pięknego zamku Marksburg w Braubach, a następnie rejs statkiem po Renie do uroczego miasteczka Koblenz. Atrakcja dnia była jazda kolejką linową nad rzeką Ren do zamku Ehrenbreitstein . W niedzielny poranek wspólnie z niemieckimi gospodarzami nowodworzanie  zwiedzali piękny kościół w Bodingen, a następnie urokliwe, stare miasteczko Blankenberg. Popołudnie przeznaczone było na wspólną zabawę na odbywającym się w centrum miasta Hennef festynie z okazji Dni Miasta. Wizytę nowodworzan w  Hennefie zakończyło partnerskie spotkanie z udziałem zastępcy burmistrza miasta Hennef.

Czytaj więcej ›

NIE WYBRANO NOWEGO SOŁTYSA SOŁECTWA STAROCIN

data Czwartek, 22 września 2016

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 561 z dnia 13 września 2016 roku, na dzień 21 września 2016 roku, zostało wyznaczone zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa  sołectwa Starocin.
W zebraniu uczestniczył Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Pan Jacek Michalski,
były sołtys sołectwa Starocin Pan Sławomir Jaroszkin oraz radna Pani Krystyna Tokarska.
Z powodu braku wymaganego kworum, określonego w § 19 Statutu Sołectwa Starocin
tj. 1/5 uprawnionych do głosowania, wybory nie zostały przeprowadzone.

Czytaj więcej ›

USUWAMY AZBEST

data Czwartek, 22 września 2016

W bieżącym roku nasza Gmina po raz kolejny przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącego unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych. W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Dwór Gdański – edycja 2016” zarząd WFOSiGW przyznał dotację w wysokości 15.740,00 zł. Stanowi to 84,98% kosztów kwalifikowanych zadania, które oblicza się w oparciu
o kryterium w postaci efektywności kosztowej wynoszącej 800,00 zł za demontaż, transport i utylizację jednej tony odpadu zawierającego azbest.

Czytaj więcej ›

UCZYMY EKOLOGII PRZEZ ZABAWĘ

data środa, 21 września 2016

Jest daleka przyszłość w odległej galaktyce. Dwa roboty z rozrzewnieniem wspominają dawne czasy gdy  żyły na ziemi w przyjaźni z ludźmi. Razem z dżdżownicą Dżeną postanawiają odnaleźć ziemię by spełnić pragnienie Dżeny o spulchnianiu gleby. Przybycie na ziemię staje się wielkim rozczarowaniem. Ziemia jest zanieczyszczona przez odpady, azbest. Powietrze jest zanieczyszczone przez spalanie śmieci i efekt niskiej emisji.

Czytaj więcej ›