Aktualności więcej ›

NAGRODA BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

data środa, 30 kwietnia 2014

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Kandydatury można składać w nowodworskim Urzędzie Miejskim do 30 kwietnia 2014 roku.

Czytaj więcej ›

NAGRODA STAROSTY NOWODWORSKIEGO 2014

data Wtorek, 29 kwietnia 2014

Nagrodę Starosty mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, działające na terenie Powiatu Nowodworskiego i poza nim.

Czytaj więcej ›

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

data Czwartek, 24 kwietnia 2014

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią.

Czytaj więcej ›

konkursy

data środa, 23 kwietnia 2014

BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, oraz konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w zakresie prowadzenia świetlicy profilaktycznej

Czytaj więcej ›

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

data środa, 23 kwietnia 2014

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuję, że na dzień 30 kwietnia 2014 roku zwołana została XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.

Czytaj więcej ›

Wyniki konkursu ofert

data środa, 23 kwietnia 2014

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ogłasza wyniki dodatkowego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań oublicznych w 2014 roku w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej ›

Rozstrzygnięto konkurs plastyczno - fotograficzny

data środa, 23 kwietnia 2014

W dniu 22 kwietnia 2014 roku gminna komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu plastyczno-fotograficznego pt. “Najładniejsze miejsce w moim mieście” związanegoz 10-leciem Nowego Dworu Gdańskiego w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej ›

Chcemy dowiedzieć się, jak mieszkańcy oceniają usługi publiczne i co można zrobić, aby je ulepszyć

data Czwartek, 17 kwietnia 2014

Na zlecenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w dniach 16 kwietnia - 27 maja b.r. do drzwi mieszkańców mogą zapukać ankieterzy. Pytania w kwestionariuszu będą dotyczyły różnych zagadnień życia codziennego: edukacji, zdrowia, transportu, kultury, infrastruktury komunalnej oraz administracji. Badanie ma na celu poznanie opinii mieszkańców o jakości, dostępności i efektywności usług publicznych.

Czytaj więcej ›

Uniwersytet Trzeciego Wieku

data Czwartek, 17 kwietnia 2014

Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Dworze Gdańskim stało się jeszcze bliższe, a to za sprawą umowy o współpracy zawartej pomiędzy Partnerem Samorządowym, czyli Gminą Nowy Dwór Gdański i Żuławskim Ośrodkiem Kultury, a Partnerem Akademickim - Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.

Czytaj więcej ›

Termomodernizacja szkół

data środa, 16 kwietnia 2014

W dniu dzisiejszym Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podpisali umowę o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, projektu "Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański - etap II". Umowa dotyczy dofinansowania kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim oraz budynku szkoły w Marynowach będącego filią Szkoły Podstawowej w Lubieszewie.

Czytaj więcej ›