Szanowni Państwo    Jak co roku pracownicy Urzędu Miejskiego oraz sołtysi będą doręczali mieszkańcom decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2017 rok.  Decyzje otrzymują wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. więcej

  INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kampania „Rowerowy Maj”  adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników w.w. placówek. 2. Kampania organizowana jest przez Gminę Nowy Dwór Gdański w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Pomysłodawcą). 3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej. 4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: a)       szkolnym/przedszkolnym, b)       klasowym/grupowym c)       indywidualnym. 5. O wyniku szkoły/przedszkola lub klasy/grupy decyduje liczba przyjazdów do szkoły/przedszkola na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce szkolnej/przedszkolnej lub klasie/grupie.   HARMONOGRAM KAMPANII 6. Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego/przedszkolnego koordynatora do dnia 24 lutego br. oraz poinformowanie wszystkich potencjalnych uczestników i ich opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kampanii działając na podstawie Art. 23 ust.1 pkt.4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 7. Zarejestrowane szkoły i przedszkola otrzymają do dnia 24 kwietnia 2017 r. komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i pracowników szkół i przedszkoli, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe i szkolne dzienniki rowerowe. 8. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp.)
do szkoły w dniach od 4 do 31 maja 2017 r. 9. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, podczas sprawdzania obecności na pierwszej lekcji. 10. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje dwie naklejki (kwadratową i okrągłą). 11. Uczestnicy przyklejają kwadratową naklejkę w książeczce rowerowej, a okrągłą na plakat klasowy. 12. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym. 13. Szkolny/przedszkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań: a)       przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do dnia 28 kwietnia 2017 r., b)       przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii - do dnia 28 kwietnia 2017r., c)       zawieszenia w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 28 kwietnia 2017r., d)       umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii, e)       przekazania organizatorowi dzienników rowerowych 17.05.2017 oraz w dniu jej zakończenia – 31.05.2017 w formie pliku Excel na adres:martadorobek@miastonowydwor.pl f)        zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora. 14. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: www.miastonowydwor.pl oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną. 15. Nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkoli przez Organizatora. 16. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.   Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie: www.miastonowydwor.pl   REGULAMIN ORAZ HARMONOGRAM W WERSJI DO POBRANIA FORMULARZ REKRUTACYJNY https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelNOvoUnn-5PmPy54IZn2INrIqxgao9eto1gGP1df48OvjRA/viewform     więcej

Proponowane zmiany  przez Burmistrza i Radę Miejską w funkcjonowaniu szkół na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański od 1 września 2017 roku w związku z reformą systemu oświaty.   Gimnazjum  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Dworze Gdańskim  W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska informują: - przez dwa ostatnie lata uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi dokończą naukę w dotychczasowym budynku, który od 1 września 2017r. będzie siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1. - dotychczasowy Dyrektor Gimnazjum, Lubomir Głowacki, od 1 września 2017r. będzie pełnił funkcję Wicedyrektora SP1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują, aby SP 2 w Nowym Dworze Gdańskim od 1.09.2017r. - była szkołą 8-klasową i mieściła się w dotychczasowym budynku przy ul. Mickiewicza 10. - funkcję Dyrektora placówki pełnić będzie Izabela Stefaniak.   Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1 września 2017 roku  następujące zmiany w funkcjonowaniu SP1:
 -  SP1 przejmuje budynek przy ul. Szkolnej 3, w którym będą uczyć się uczniowie klas 4-8. Będzie to główna siedziba SP 1.
- w budynku przy ul. Szkolnej, przez najbliższe dwa lata, pozostaną także uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
  -  w dotychczasowym budynku przy ul. 3 Maja pozostaną klasy I-III
-  funkcję Dyrektora powiększonej placówki pełnić będzie Waldemar Sobczak   Szkoła Podstawowa w Lubieszewie
W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1.09.2017r. następujące zmiany w funkcjonowaniu SP w Lubieszewie:
- zmniejszenie struktury organizacyjnej placówki do klas I-III z oddziałami przedszkolnymi i punktem przedszkolnym
- oddziały I-III funkcjonować będą w Lubieszewie
- oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny funkcjonować będą w Marynowach
- planuje się wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej w Lubieszewie i oddziału przedszkolnego w Marynowach
- funkcję Dyrektora SP w Lubieszewie nadal pełnić będzie Elżbieta Elmrych   Szkoła Podstawowa w Wiercinach    W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1.09.2017r. następujące zmiany w funkcjonowaniu SP w Wiercinach:
- zmniejszenie struktury organizacyjnej placówki do klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym
- planuje się wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej i oddziału przedszkolnego
- funkcję Dyrektora SP w Wiercinach nadal pełnić będzie Anna Juszczyk   Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1.09.2017r. następujące zmiany w funkcjonowaniu ZSP w Marzęcinie:
- w skład ZSP wchodzić będą: przedszkole oraz 8-letnia szkoła podstawowa
- w związku z upływem kadencji dotychczasowego Dyrektora, wiosną 2017 roku, odbędzie się konkurs na Dyrektora placówki   Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kmiecinie W związku z rządową zmianą prawa oświatowego Burmistrz i Rada Miejska proponują od 1.09.2017r. następujące zmiany w funkcjonowaniu ZSP w Kmiecinie:
- w skład ZSP wchodzić będą: przedszkole oraz 8letnia szkoła podstawowa
- funkcję Dyrektora ZSP w Kmiecinie nadal pełnić będzie Ewa Kalińska.   więcej

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim przypomina o zasadach zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w sezonie zimowym 2017 roku. więcej

Gmina Nowy Dwór Gdański wystawiła na sprzedaż kilka atrakcyjnych działek budowlanych. Działki znajdują się przy ul. Lawendowej, Fiołkowej  i Osiedle nad Tugą  o powierzchni od 642 m2 do 998 m2. Ze wzgledu na pełne uzbrojenie terenu ( woda, gaz, ścieki, prąd ), działki  cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy powstająca w ich otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. więcej

Aktualności więcej ›

JUBILEUSZ URODZIN PANI MARTY OCHOCKIEJ

data Sobota, 18 lutego 2017

Z okazji 94. urodzin Pani Marty Ochockiej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski złożył Jubilatce gratulacje oraz życzenia kolejnych lat w zdrowiu, spokoju, radości oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Nie zabrakło również podziękowań za dobre rady i mądrość, którą Pani Marta przekazuje następnym pokoleniom. My również przyłączamy się do życzeń. Pani Marto, 200 lat !!!

Czytaj więcej ›

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

data Piątek, 17 lutego 2017

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, iż w związku  ze zmianą przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Czytaj więcej ›

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WZIĘLI UDZIAŁ W FINALE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

data Czwartek, 16 lutego 2017

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim Jakub Paulitz  oraz  Nikola Samuś uczestniczyli w finale  wojewódzkiego konkursu matematycznego.

Czytaj więcej ›

REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

data Czwartek, 16 lutego 2017

W Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim dostosowano dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku głównego szkoły.

Czytaj więcej ›

INFORMACJA PODATKI 2017

data środa, 15 lutego 2017

Szanowni Państwo    Jak co roku pracownicy Urzędu Miejskiego oraz sołtysi będą doręczali mieszkańcom decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2017 rok.  Decyzje otrzymują wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Czytaj więcej ›

WYBRANO KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA BULWARU WZDŁUŻ RZEKI TUGI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

data Wtorek, 14 lutego 2017

W ubiegłym tygodniu wybrano koncepcję na zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tugi w Nowym Dworze Gdańskim  ( od mostu przy ul. Wejhera do terenów za ŻOK ).Laureatem konkursu została koncepcja autorstwa:  mgr inż. arch. Marty Lenz, mgr inż. arch. Moniki Buk, mgr szt. Justyny Piekarskiej, mgr szt. Anny Sabały.

Czytaj więcej ›

POŻEGNANIE KOMENDANTA KRZYSZTOFA OSTASZA

data Piątek, 10 lutego 2017

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się uroczystość pożegnania z nowodworską jednostką dotychczasowego  Komendanta Starszego Brygadiera  Krzysztofa Ostasza, który przechodzi na emeryturę. Krzysztof Ostasz  funkcję Komendanta w Nowym Dworze Gdańskim sprawował od 2008 roku.

Czytaj więcej ›

NABÓR PARTNERÓW

data Piątek, 10 lutego 2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego- nabór dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej

Czytaj więcej ›

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

data Piątek, 10 lutego 2017

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwaru wzdłuż rzeki Tugi w Nowym Dworze Gdańskim

Czytaj więcej ›

ZŁOTE GODY PAŃSTWA KOCIMSKICH

data Piątek, 10 lutego 2017

Państwo Zofia i Hieronim Kocimscy świętowali Złote Gody !!! Przeżyte razem 50 lat małżeństwa to wyjątkowa okazja, nie zabrakło więc wielu życzeń i wzruszeń. Zastępca Burmistrza Tomasz Szczepański życzył Jubilatom kolejnych lat spędzonych razem w zdrowiu i pomyślności. Podczas uroczystości Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dobrosława Fila oraz Zastępca Burmistrza wręczyli Drogim Jubilatom listy gratulacyjne, kwiaty, drobny upominek oraz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. My również przyłączamy się do życzeń. Pani Zofio i Panie Hieronimie, wszystkiego najlepszego !

Czytaj więcej ›