1 i 2 kwietnia 2017 roku  po raz czwarty w naszej Gminie odbędzie się akcja „Weekend za pół ceny” !!!  Głównym celem wydarzenia jest obniżenie przez przedsiębiorców cen wybranych produktów i usług o 50%. Przedsięwzięcie zyskuje coraz większą popularność zarówno na naszym terenie, jak i w całej Polsce.  "Weekend za pół ceny” w Nowym Dworze Gdańskim jest częścią akcji Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego „Rozsmakuj się w Metropolii – Weekend za pół ceny”. W wydarzeniach podczas trzech wiosennych weekendów uczestniczą miasta: Sopot, Cedry Wielkie, Tczew, Pelplin, miasto i gmina Pruszcz Gdański, Żukowo, Malbork, Sztutowo, Gniew, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gdańsk, Puck, Pszczółki, Krynica Morska, Nowy Staw. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do przesyłania zgłoszeń oraz czynnego udziału w wydarzeniu. Natomiast  mieszkańców i  gości zapraszamy do korzystania z weekendowych promocji. REGULAMIN AKCJI DEKLARACJA UCZESTNICTWA więcej

Na dzień 30 marca 2017 roku (czwartek) zwołana została XXXI Sesja Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.    Początek - godzina 10.00. Porządek obrad:   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Wybór Sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2017. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy. Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej „Szop” Spółka z o.o  w Nowym Dworze Gdańskim nieruchomości. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marynowy. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla terenu położonego w części północno-wschodniej ulicy Okopowej i ulicy Zagonowej. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla części terenu położonego w obrębie miejscowości Orłowo. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Sprawy różne. Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).       KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA  27 marca 2017 roku, godzina  10.00 poniedziałek   KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH 28 marca  2017  roku, godzina  9.00 wtorek   KOMISJA REWIZYJNA 27 marca 2017 roku, godzina  15.00 poniedziałek   więcej

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI  - EDYCJA 2017. więcej

Aktualności więcej ›

ZŁOTE GODY PAŃSTWA FIUK

data Czwartek, 23 marca 2017

Państwo Genowefa i Albert Fiuk świętowali Złote Gody !!! Przeżyte razem 50 lat małżeństwa to wyjątkowa okazja, nie zabrakło więc wielu życzeń i wzruszeń. Burmistrz Jacek Michalski życzył Jubilatom kolejnych lat spędzonych razem w zdrowiu i pomyślności. Podczas uroczystości Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Rachwał oraz Burmistrz wręczyli Drogim Jubilatom listy gratulacyjne, kwiaty, drobny upominek oraz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. My również przyłączamy się do życzeń. Pani Genowefo i Panie Albercie, wszystkiego najlepszego ! 

Czytaj więcej ›

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE BOISKA NA MIEJSKICH OBIEKTACH SPORTOWYCH

data środa, 22 marca 2017

Na Miejskich Obiektach Sportowych odbyły się wiosenne zabiegi pielęgnacyjne/agrotechniczne na boisku głównym. Dokonano m.in. wyrównania płyty boiska oraz zmianę struktury podłoża w celu stworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla porostu trawy, a wszystko po to, by naszym piłkarzom grało się lepiej !  
Kolejne zabiegi dokonywane będą na boisku w Kmiecinie.

Czytaj więcej ›

TARGI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

data Wtorek, 21 marca 2017

W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się Targi szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół z terenu naszego miasta, Elbląga oraz Gdańska. Ponadto uczniowie mogli zacząć orientować się w wyborze przyszłych zawodów takich jak; fryzjer, kucharz, czy fotograf.  

Czytaj więcej ›

SPORTOWE SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH. SUKCES NOWODWORZAN

data Poniedziałek, 20 marca 2017

Przez dwa dni (18 i 19 marca br.) przebywała w Nowym Dworze Gdańskim delegacja sportowa z partnerskiego miasta Swietłyj w Rosji. Swietłowczanie byli gośćmi Żuławskiego Towarzystwa Sportowego, które z okazji wizyty zorganizowało Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej chłopców, rocznik 2006.

Czytaj więcej ›

VII TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ŻUŁAW I POWIŚLA

data Czwartek, 16 marca 2017

Koła Gospodyń Wiejskich z powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego rywalizowały w VII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich z Żuław i Powiśla w Starym Polu. Powiat nowodworski reprezentowały KGW Jazowa i KGW Marzęcino.

Czytaj więcej ›

BURMISTRZ ZWOŁUJE ZEBRANIA WIEJSKIE

data Czwartek, 16 marca 2017

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zwołuje zebrania wiejskie na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2017 wg harmonogramu:

Czytaj więcej ›

WIERCINY Z NOWYM SOŁTYSEM

data Czwartek, 16 marca 2017

Mieszkańcy Sołectwa Wierciny wybrali nowego sołtysa. Podczas zebrania wiejskiego 15 marca  w wyniku  tajnego głosowania Stanisław Juszczyk został wybrany Sołtysem Sołectwa Wierciny. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli m.in.  Burmistrz Jacek Michalski oraz Zastępca Burmistrza Tomasz Szczepański.
Gratulujemy wyboru i życzymy wszelkich sukcesów na powierzonym stanowisku.

Czytaj więcej ›

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA W SPRAWIE WYBORU NA STANOWISKA DYREKTORÓW

data środa, 15 marca 2017

Zarządzenia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w sprawie wyboru na stanowisko  dyrektora  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie oraz Miejskiego Przedszkolanr 4 w Nowym Dworze Gdańskim.

Czytaj więcej ›

REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH W MIEŚCIE

data środa, 15 marca 2017

      W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w marcu rozpoczęły się remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic Nowego Dworu Gdańskiego. W pierwszej kolejności prace są  prowadzone na największych drogach , gdzie ubytki w asfalcie są tak duże, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Naprawie zostaną poddane ul. Pszenna, Kolejowa, Mickiewicza, Kościuszki, Obrońców Westerplatte, Zaułek, Bałtycka, Żeromskiego, Krasińskiego, Broniewskiego, Konopnickiej, Drzymały, Gdańska. Następnie ekipy remontowe zostaną przekierowane na ul. Kanałową , Podmiejską , Długą.   W ramach tych prac zostaną wykonane następujące czynności:   - obcięcie krawędzi ubytków nawierzchni do regularnych form.   - oczyszczenie ubytku z luźnego materiału   - posmarowanie krawędzi  bitumem        - wypełnienie ubytku masą bitumiczna i zagęszczenie  

Czytaj więcej ›

WĘŻOWIEC I KĘPINY MAŁE Z NOWYMI SOŁTYSAMI

data Wtorek, 14 marca 2017

Rozpoczęły się  zebrania wiejskie w Gminie Nowy Dwór Gdański. W Wężowcu i Kępinach Małych mieszkańcy wybierali sołtysów. Nowym sołtysem Wężowca została Pani Aleksandra Głowacka a Kępiny Małe wybrały Panią Teresę Bednarczyk. Gratulujemy  i życzymy wielu sukcesów!  

Czytaj więcej ›