Szanowni mieszkańcy,   Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku ulegają zmianom stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat za odbiór odpadów będą wynosić odpowiednio: 1)      20 zł – miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych, zamieszkałych przez 1 bądź 2 osoby a odpady zbierane są w sposób selektywny (zmiana o 1,00 zł/m-c). 2)      37 zł – miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych, zamieszkałych przez 3 i więcej osób a odpady zbierane są w sposób selektywny (zmiana o 4,00 zł/m-c), 3)      60 zł – miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów (zmiana o 5,00 zł/m-c), Jednocześnie zmianie ulegają stawki opłat w przypadku opłat za pojemnik, wnoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obrębie nieruchomości zamieszkałej objętej systemem (średnio o około 2 zł za pojemnik).   Zmiana stawek opłat za odbiór odpadów podyktowana jest przede wszystkim: -        wzrostem kosztów odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, -        wzrostem kosztów utylizacji odpadów. Od 1 lipca 2015 roku koszty samego odbioru odpadów wzrosły o ponad 12.000,00 zł w rozliczeniu miesięcznym. Jednoczesnie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku zmienił się cennik usług na wysypisku (ZUOS) w Tczewie. Wzrosły stawki ulizacji poszczególnych odpadów, co generuje większe opłaty średniomiesięczne za utylizację o około 10.000,00 zł. Oznacza to, iż średniomisięczny koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami wzrósł o ponad 22%. W 2015 roku przewidywana kwota wydatków przewyższy o około 40.000,00 zł planowaną kwotę wpływów z tytułu opłaty za odbiór odpadów. Na wzrost kosztów miał wpływ również nowy, rozszerzony zakres świadczonych usług przez odbiorcę odpadów. Odpowiadając na potrzeby samych mieszkańców zwiększono częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów BIO, jak również odpadów slektywnie zebranych i gromadzonych w punkcie PSZOK. W sezonie grzewczym pojawiło się również więcej pojemników zbiorczych, metalowych 1100 l z przeznaczeniem na popiół (wzrost z 10 sztuk na 40 sztuk). Nie bez znaczenia są również koszty jakie gmina ponosi za usunięcie i utylizację odpadów w postaci dzikich wysypisk. Wejście w życie nowej „reformy śmieciowej” wcale nie zmniejszyło ilości wykrywanych na terenie gminy dzikich wysypisk a tym samym koszty usuwania tych wysypisk stale rosną. Przy okazji przypominamy o funkcjonującym punkcie PSZOK przy ul. Warszawskiej 22 w Nowym Dworze Gdańskim, do którego mieszkańcy mogą zawieźć nieodpłatnie odpady selektywne typu m.in.: wielkogabaryty (stoły, krzesła, szafki itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, lodówki, lokówki, odkurzacze itp.), odpady z drobnych remontów, czy odpady niebezpieczne. Odpady przyjmowane są w punkcie w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów. Podrzucanie tych odpadów przy drogach, w rowach czy nawet w okolicach wiat śmietnikowych generuje zwiększenie kosztów gospodarowania odpadami.   Przypominam, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: -odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, -tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), -obsługi administracyjnej tego systemu, -edukacji ekologicznej, -wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, -usuwania dzikich wysypisk. Dokonana analiza stawek opłat za odpady została tak skalkulowana by z założenia w najbliższych 4 latach tj. do 2019 roku stawki tych opłat nie ulegały zmianom. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne stało się określenie nowych stawek za odbiór odpadów, tak by system gospodarowania odpadami komunalnymi bilansował się i funkcjonował bez problemów w najbliższych latach.   Jednocześnie informujemy, iż w tym przypadku zmiana stawek opłat nie wymusza na właścicielu nieruchomości obowiązku złożenia nowej deklaracji. Wszyscy właściciele nieruchomości zostaną zawiadomieni o wysokości nowej stawki opłaty wyliczonej na podstawie danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości uiszczać będzie opłatę w wysokości wskazanej w zawiadomieniu. więcej

Zapraszamy osoby w wieku od 15 do 70 lat na bezpłatne badanie znamion skóry videodermatoskopem pod hasłem " profilaktyka czerniaka ", które odbędą się w dniu 2 grudnia 2015 roku. o godz.12.00  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp.z.o.o. ( Szpital w Nowym Dworze Gdańskim, w gabinecie SZKOŁY RODZENIA-parter). Rejestracja telefoniczna:  55 247 24 71  lub  609 007 177 więcej

       Wielkimi krokami zbliża się do nas kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy! Jeżeli chcesz kwestować na ulicach naszego miasta jako wolontariusz: • zgłoś się do Żuławskiego Ośrodka Kultury, • przynieś ze sobą zdjęcie legitymacyjne i nr PESEL, • zabierz ze sobą przynajmniej dwie osoby, • jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, musisz mieć pełnoletniego opiekuna.    NA ZGŁOSZENIA ŻUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY  CZEKA DO 4 GRUDNIA! więcej

    Żuławski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na koszykowy Bal Sylwestrowy 2015. Do tańca przebojowo zagra zespół Quatro.  Bal rozpocznie się 31 grudnia, o godz. 20.00. Cena biletu: 80 zł od osoby. Wszelkie informacje, rezerwacja miejsc i zakup biletów w sekretariacie Żuławskiego Ośrodka Kultury, numer tel.: 55 247 22 30. więcej

Aktualności więcej ›

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAM FIRMY METROSTAV

data Wtorek, 01 grudnia 2015

W miniony piątek  Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski i Stanisław Juszczyk  oraz włodarze z terenu Powiatu Nowodworskiego Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski, Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska oraz Wójt Gminy Ostaszewo Michał Chrząszcz spotkali się w sprawie budowy drogi ekspresowej S-7 z Panią Kingą Gerlach z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Gdańsku  oraz Panem Mariuszem Janczewskim przedstawicielem Firmy Metrostav, który pełni funkcję Kierownika budowy.

Czytaj więcej ›

NOWE CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

data Wtorek, 01 grudnia 2015

W miesiącu sierpniu  poprawiono układ komunikacyjny za przychodnią zdrowia przy ul.Sienkiewicza. Wyremontowano wjazd od ul.Krótkiej. Uregulowano studnie kanalizacyjne, nawierzchnię z trelinki oraz rozebrano starą nieużytkowaną rampę do naprawy pojazdów. W ten sposób uzyskano dodatkowe miejsca parkingowe, ułatwiając  mieszkańcom korzystanie z ośrodka zdrowia. Koszt zadania wyniósł 30 000 zł.

Czytaj więcej ›

PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ W WIERCINACH

data Wtorek, 01 grudnia 2015

Uczniowie klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Wiercinach zostali pasowani na pierwszoklasistów.Na początku  uroczystości wystąpili przed szkolną publicznością i rodzicami pokazując swoje zdolności artystyczne. Następnie ślubowali na sztandar szkoły być pilnymi uczniami.

Czytaj więcej ›

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W SZKOLE W WIERCINACH

data Poniedziałek, 30 listopada 2015

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodziła  najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.

Czytaj więcej ›

PODSUMOWANIE AKCJI " PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT"

data Poniedziałek, 30 listopada 2015

W czwartek 19 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiercinach  zaprosili prezesa OSP w Nowym Dworze Gdańskim Pana Jarosława Dywizjusza, aby  podsumować akcję "Październik miesiącem dobroci dla zwierząt" przeprowadzoną przez Samorząd Uczniowski. Do zbiórki przyłączyli się wszyscy uczniowie z klas I-VI, a także dzieci z grup przedszkolnych.

Czytaj więcej ›

NOWODWORSCY ROBOTYCY

data Piątek, 27 listopada 2015

Zespół pracowni robotyki  istnieje od 2011 roku. Zajmuje się konstruowaniem maszyn latających i chodzących, robotów autonomicznych a nawet robotów sumo.Robotycy stworzyli także robota – animatora kultury.

Czytaj więcej ›

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI AGROTURYSTYKI

data Piątek, 27 listopada 2015

Podsumowanie sezonu oraz plany na zbliżający się 2016 rok, były tematami podejmowanymi podczas spotkania z przedstawicielami agroturystyki oraz gastronomii z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Czytaj więcej ›

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM

data Piątek, 27 listopada 2015

Dnia 1 stycznia 2016 roku ma wejść w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Od tej pory większa odpowiedzialność za odpady spadnie na producentów sprzętu, a użytkownicy będą mieli więcej możliwości, by pozbyć się elektroodpadów.

Czytaj więcej ›

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ PIERWSZOKLASISTÓW W MARZĘCINIE

data Czwartek, 26 listopada 2015

W gminnych placówkach oświatowych cały czas trwają pasowania na przedszkolaków oraz pierwszoklasistów. Tym razem prezentujemy Państwu zdjęcia z Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Marzęcinie.Wychowawca grupy przedszkolnej - Jolanta Janowska, wychowawca klasy I - Beata Oszczepalińska.                                                                             

Czytaj więcej ›

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

data Czwartek, 26 listopada 2015

Odbyło się Nadzwyczajne Spotkanie Wspólników Pętli Żuławskiej, w skład której wchodzi Gmina Nowy Dwór Gdański. Gospodarzem spotkania była Gmina Stegna. Przewodniczącym obrad został wybrany Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski.

Czytaj więcej ›