Na dzień 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) zwołana została XXXII Sesja Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.    Początek - godzina 10.00.     Porządek obrad:   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Wybór Sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Sprawy różne.     Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).     KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA 24 kwietnia 2017 roku, godzina  10.00 poniedziałek KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH 25 kwietnia 2017  roku, godzina  9.00 wtorek KOMISJA REWIZYJNA 24 kwietnia  2017 roku, godzina  15.00 poniedziałek   więcej

Rowerowy Maj 1. Kampania „Rowerowy Maj”  adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników w.w. placówek. 2. Kampania organizowana jest przez Gminę Nowy Dwór Gdański w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Pomysłodawcą). 3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej. 4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: a)       szkolnym/przedszkolnym, b)       klasowym/grupowym c)       indywidualnym. 5. O wyniku szkoły/przedszkola lub klasy/grupy decyduje liczba przyjazdów do szkoły/przedszkola na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce szkolnej/przedszkolnej lub klasie/grupie.   Na czym polega ? 1. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp.)
do szkoły w dniach od 4 do 31 maja 2017 r. 2. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, podczas sprawdzania obecności na pierwszej lekcji. 3.. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje dwie naklejki (kwadratową i okrągłą). 4.. Uczestnicy przyklejają kwadratową naklejkę w książeczce rowerowej, a okrągłą na plakat klasowy. 5.. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym. 6. Szkolny/przedszkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań: a)       przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do dnia 28 kwietnia 2017 r., b)       przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii - do dnia 28 kwietnia 2017r., c)       zawieszenia w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 28 kwietnia 2017r., d)       umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii, e)       przekazania organizatorowi dzienników rowerowych 17.05.2017 oraz w dniu jej zakończenia – 31.05.2017 w formie pliku Excel na adres: m.dorobek@miastonowydwor.pl f)        zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora. 7.. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: www.miastonowydwor.pl oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną. 8. Nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkoli przez Organizatora. 9.. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii. Kto weźmie udział ? Z naszej gminy wezmą udział następujące placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie - Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie - Szkoła Podstawowa w Lubieszewie - Niepubliczne Przedszkole nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim więcej

Aktualności więcej ›

JUBILEUSZ URODZIN PANI ZOFII FIDUT

data Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Z okazji 92. urodzin Pani Zofii Fidut, Zastępca Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Tomasz Szczepański złożył Jubilatce gratulacje oraz życzenia kolejnych lat w zdrowiu, spokoju, radości oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Nie zabrakło również podziękowań za dobre rady i mądrość, którą Pani Krystyna przekazuje następnym pokoleniom. My również przyłączamy się do życzeń. Pani Zofio, 200 lat !!! 

Czytaj więcej ›

WIZYTA PRZYJACIÓŁ Z NIEMIEC W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

data Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Delegacja z Niemiec na czele z honorowym mieszkańcem Nowego Dworu Gdańskiego, Juliusem Hiznem odwiedziła powiat nowodworski. Podczas pobytu, odbyły się dwustronne rozmowy między stroną niemiecką, reprezentowaną przez Juliusa Hinza, Starostę Stolza, dr Udo Phafla a stroną polską w składzie; Starosta Zbigniew Ptak, Burmistrz Jacek Michalski i Zastępca Burmistrza Tomasz Szczepański.

Czytaj więcej ›

SEGREGACJA ŚMIECI - NAKLEJKI NA WORKI DOSTĘPNE W URZĘDZIE MIEJSKIM

data Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

W Urzędzie Miejskim na stolikach są dostępne naklejki na worki ze śmieciami, dla tych osób, które posiadają worki bez specjalnych oznaczeń. Pamiętajmy, segregacja jest bardzo istotna dla nas, ale także i dla przyszłych pokoleń !

Czytaj więcej ›

"ZROB COŚ ZIEMI, NA DZIEŃ ZIEMI" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

data Niedziela, 23 kwietnia 2017

Akcja "Zrób coś ziemi, na Dzień Ziemi" trwa w najlepsze ! Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim zasadzili na terenie palcówki kilka sadzonek drzew. Lekcja przyrody w praktyce, a przy tym dużo zabawy. Koszt akcji pokryła gmina. Dziękujemy za udział i z niecierpliwością będziemy czekać na efekty :) 

Czytaj więcej ›

TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

data Niedziela, 23 kwietnia 2017

Udekorowane stoły, kolorowe stroje i karnawałowa atmosfera, towarzyszyły podczas Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego w Luzinie, który miał miejsce 22 kwietnia 2017 roku. Teren Żuław reprezentowały KGW Lasowice Wielkie, KGW Żelisławki oraz funkcjonujące w  naszej gminy, KGW Jazowa. Podczas trwania turnieju, jury przyznało specjalną nagrodą od Stowarzyszenia Żuławy dla KGW Lasowice Wielkie, którą wręczył prezes stowarzyszenia a zarazem burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski. Gratulujemy i dziękujęmy za wzięcie udziału w turnieju. Szczególne podziękowania kierujemy do KGW Jazowa za reprezentowanie Gminy Nowy Dwór Gdański. Jesteście wiellkie dziewczyny !

Czytaj więcej ›

ZŁOTE GODY PAŃSTWA KUC

data Piątek, 21 kwietnia 2017

Państwo Teresa i Władysław Kuc świętowali Złote Gody !!! Przeżyte razem 50 lat małżeństwa to wyjątkowa okazja, nie zabrakło więc wielu życzeń i wzruszeń. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego życzył Jubilatom kolejnych lat spędzonych razem w zdrowiu i pomyślności. Podczas uroczystości Burmistrz Jacek Michalski i Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dobrosława Fila wręczyli Drogim Jubilatom listy gratulacyjne, kwiaty, drobny upominek oraz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. My również przyłączamy się do życzeń. Pani Tereso i Panie Władysławie, wszystkiego najlepszego ! 
 

Czytaj więcej ›

ZEBRANIA WIEJSKIE W SOŁECTWACH ORLINIEC I JAZOWA

data Piątek, 21 kwietnia 2017

20 kwietnia br. odbyły się zebrania wiejskie Sołectwa Orliniec  oraz Sołectwa Jazowa, w których uczestniczył Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski oraz Zastępca Burmistrza, Tomasz Szczepański. W czasie zebrania zostały omówione z mieszkańcami sołectw sprawy  biężace i budżetowe, a także przyszłe inwestycje, które będą realizowane dla potrzeb mieszkańców.

Czytaj więcej ›

DAJ COŚ ZIEMI, NA DZIEŃ ZIEMI - AKCJA SADZENIA DRZEWEK W SP2

data Piątek, 21 kwietnia 2017

Uczniowie, rodzice i nauczyciele z Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wzięli udział w akcji sadzenia drzewek na terenie placówki. Wspólnymi siłami, zasadzono ponad 50 sadzonek ! Wszystko w ramach akcji "Daj coś ziemi, na Dzień Ziemi." Koszt akcji pokryła gmina. Dziękujemy za ciężką pracę, która za kilka lat przyniesie dużo pozytywnych efektów dla całego otoczenia ! 

Czytaj więcej ›

ZEBRANIA SOŁECKIE W POWALINIE I MARZĘCINIE

data Czwartek, 20 kwietnia 2017

Rozpoczęły się zebrania wiejskie Sołectw w 2017 roku z udziałem Burmistrza i Zastępcy Burmistrza. Włodarze spotkali się z mieszkańcami Powaliny i Marzęcina. W czasie zebrań zostały omówione z sprawy budżetowe oraz przyszłe inwestcje, które będą realizowane dla potrzeb mieszkańców.  

Czytaj więcej ›