Aktualności więcej ›

„WYPRAWKA SZKOLNA” – RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

data Czwartek, 11 września 2014

Uczniowie uczęszczający do szkół w Gminie Nowy Dwór Gdański mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1024).

Czytaj więcej ›

Uczczona 75 rocznica wybuchu II wojny światowej

data Wtorek, 02 września 2014

„Dziś, 01 września 2014 roku spotykamy się w kolejną rocznicę wybuchu działań II wojny światowej. 75 lat temu rozpoczęła się największa tragedia w dziejach współczesnego świata. 1 – go września 1939 roku o godzinie 4.45 rano Niemcy zaatakowali polską załogę na Westerplatte-rozpoczęła się wojna.

Czytaj więcej ›

Wręczono nagrody

data Wtorek, 02 września 2014

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski informuje, że w ramach tegorocznej ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ odbyło się pięć konkursów indywidualnych – dwa dla uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów.

Czytaj więcej ›

Akty mianowania wręczone

data Piątek, 29 sierpnia 2014

Pięciu pedagogom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski wręczył akty nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

Czytaj więcej ›

Zebrania wiejskie

data Piątek, 29 sierpnia 2014

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski informuje, iż w miesiącu wrześniu odbędzie się cykl zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach naszej gminy. Tematami spotkań będą fundusz sołecki na 2015 rok oraz sprawy bieżące dotyczące poszczególnych sołectw.

Czytaj więcej ›

O G Ł O S Z E N I E

data Piątek, 29 sierpnia 2014

Informuję, że na dzień 4 września 2014 roku zwołana została XLII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.

Czytaj więcej ›

OGROMNY SUKCES GMINY - BĘDZIE TERMOMODERNIZACJA DODATKOWYCH TRZECH BUDYNKÓW

data Piątek, 29 sierpnia 2014

Miło nam przekazać informację, iż dnia 21 sierpnia bieżącego roku Zarząd Województwa Pomorskiego wydał zgodę na rozszerzenie zakresu projektu, co oznacza, iż oprócz dwóch budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim oraz w budynku szkolnego w Marynowach, przeprowadzona zostanie także termomodernizacja budynku po dawnej szkole wiejskiej w Kępkach, budynku świetlicy wiejskiej w Orlińcu oraz budynku świetlicy wiejskiej w Marzęcinie.

Czytaj więcej ›

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ OSOBY NIEPOSIADAJĄCE MELDUNKU BĄDŹ POSIADAJĄCE TYLKO MELDUNEK CZASOWY, BY MÓC ZAGŁOSOWAĆ.

data Czwartek, 28 sierpnia 2014

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że na podstawie art. 18. § 1 Kodeksu Wyborczego stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

Czytaj więcej ›

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

data Czwartek, 28 sierpnia 2014

Niniejszym przypominamy i informujemy o zaplanowanym odbiorze odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we wrześniu 2014 roku wg poniższego wykazu:

Czytaj więcej ›

SPOTKANIE INFORMACYJNE

data Czwartek, 28 sierpnia 2014

6 września 2014r. w godzinach 12:00- 14:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne z instruktorami, oraz zostaną przeprowadzone zapisy do sekcji i grup twórczych.

Czytaj więcej ›