Na dzień 28 lutego 2017 roku (wtorek) zwołana została XXIX Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.    Początek - godzina 10.00.   Porządek obrad:     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.   Wybór Sekretarza obrad.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   Interpelacje i zapytania radnych.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.   Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Dwór Gdański do projektu pod nazwą „Aflatoun-znaczy zmiana dla mieszkańców miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.       Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubieszewie.      Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wiercinach.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański   Projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.   Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2017.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Nowy Dwór Gdański
z Gminami: Cedry Wielkie, Ostaszewo, Nowy Staw, Stegna, Suchy Dąb, Pruszcz Gdański oraz Powiatem Gdańskim w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania
i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych.   Projekt uchwały w sprawie postawienia elementu małej architektury w formie obelisku na terenie miasta.   Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.   Sprawy różne.   Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).   KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA 20.02.2017 roku, godzina  10.00   KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH 21.02.2017 roku, godzina  9.00     KOMISJA REWIZYJNA 27.02.2017  roku, godzina  15.00   więcej

Szanowni Państwo    Jak co roku pracownicy Urzędu Miejskiego oraz sołtysi będą doręczali mieszkańcom decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2017 rok.  Decyzje otrzymują wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. więcej

  INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kampania „Rowerowy Maj”  adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników w.w. placówek. 2. Kampania organizowana jest przez Gminę Nowy Dwór Gdański w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Pomysłodawcą). 3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej. 4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: a)       szkolnym/przedszkolnym, b)       klasowym/grupowym c)       indywidualnym. 5. O wyniku szkoły/przedszkola lub klasy/grupy decyduje liczba przyjazdów do szkoły/przedszkola na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce szkolnej/przedszkolnej lub klasie/grupie.   HARMONOGRAM KAMPANII 6. Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego/przedszkolnego koordynatora do dnia 24 lutego br. oraz poinformowanie wszystkich potencjalnych uczestników i ich opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kampanii działając na podstawie Art. 23 ust.1 pkt.4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 7. Zarejestrowane szkoły i przedszkola otrzymają do dnia 24 kwietnia 2017 r. komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i pracowników szkół i przedszkoli, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe i szkolne dzienniki rowerowe. 8. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp.)
do szkoły w dniach od 4 do 31 maja 2017 r. 9. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, podczas sprawdzania obecności na pierwszej lekcji. 10. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje dwie naklejki (kwadratową i okrągłą). 11. Uczestnicy przyklejają kwadratową naklejkę w książeczce rowerowej, a okrągłą na plakat klasowy. 12. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym. 13. Szkolny/przedszkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań: a)       przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do dnia 28 kwietnia 2017 r., b)       przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii - do dnia 28 kwietnia 2017r., c)       zawieszenia w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 28 kwietnia 2017r., d)       umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii, e)       przekazania organizatorowi dzienników rowerowych 17.05.2017 oraz w dniu jej zakończenia – 31.05.2017 w formie pliku Excel na adres:martadorobek@miastonowydwor.pl f)        zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora. 14. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: www.miastonowydwor.pl oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną. 15. Nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkoli przez Organizatora. 16. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.   Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie: www.miastonowydwor.pl   REGULAMIN ORAZ HARMONOGRAM W WERSJI DO POBRANIA FORMULARZ REKRUTACYJNY https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelNOvoUnn-5PmPy54IZn2INrIqxgao9eto1gGP1df48OvjRA/viewform     więcej

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI  - EDYCJA 2017. więcej

Aktualności więcej ›

SZALONA RUNDA SIATKAREK

data Poniedziałek, 27 lutego 2017

Przedostatnia runda rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet upłynęła pod znakiem niespodziewanych wyników. Najpierw niekwestionowana lider tabeli zespół Świstaczki sensacyjnie przegrał 0:2 z młodymi siatkarkami UKS Ogólniak I.

Czytaj więcej ›

SPRZĄTAJMY PO SWOIM PSIE ! BEZPŁATNE TOREBKI PAPIEROWE W URZĘDZIE MIEJSKIM

data Czwartek, 23 lutego 2017

Obowiązek sprzątania po psach, nałożony na właścicieli, wynika z Uchwały Rady Miejskiej z 23.06.2016 r. nr 182/XX/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański (rozdział 5 § 15 ust.6)

Czytaj więcej ›

WIOSENNE PŁUKANIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ KIERUNEK ZĄBROWO - ELBLĄG

data Czwartek, 23 lutego 2017

Inofrmujemy, że od 27.02.2017r. do 03.03.2017r. Centralny Wodociąg Żuławski będzie przeprowadzać palnowe wiosenne płukanie magistrali wodociągowej kierunek Ząbrowo-Elbląg w godz. od 23.00 do 04.00. Mogą w tym czasie nastapić braki wody, spadki ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.  

Czytaj więcej ›

SENIORZY W KARNAWAŁOWEJ ZABAWIE

data Wtorek, 21 lutego 2017

Karnawałowy wystrój sali zagościł w Żuławskim Ośrodku Kultury.  W głównej roli wystąpili nasi kochani Seniorzy  Nie zabrakło przepięknych oryginalnych kreacji i przede wszystkim wspaniałej zabawy ! Słowo do uczestników zabawy wygłosił Pan Harry Lau, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Burmistrz Jacek Michalski. 

Czytaj więcej ›

WYNIKI, KLASYFIKACJA, SKŁADY I ZDJĘCIA DRUŻYN PO 13 KOLEJKACH I-II LIGI ŻHLPN

data Wtorek, 21 lutego 2017

Już w najbliższy weekend zakończą się rozgrywki I Ligi Żuławskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2016/2017.

Czytaj więcej ›

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA - RYBACKA BRAĆ MIERZEI INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI LSR

data Wtorek, 21 lutego 2017

W ramach przyjętej do dofinansowania  ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka –Rybacka  Brać Mierzei otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 9 084 000 mln.

Czytaj więcej ›

PRZYPOMINAMY O OPŁATACH ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW W 2017 ROKU

data Poniedziałek, 20 lutego 2017

Przypomina się, iż zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r. 2147), należną za 2017 rok opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego użytkownik wieczysty zobowiązany jest wnieść w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok (na powyższą opłatę urząd nie wysyła żadnego przypomnienia).

Czytaj więcej ›

JUBILEUSZ URODZIN PANI MARTY OCHOCKIEJ

data Sobota, 18 lutego 2017

Z okazji 94. urodzin Pani Marty Ochockiej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski złożył Jubilatce gratulacje oraz życzenia kolejnych lat w zdrowiu, spokoju, radości oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Nie zabrakło również podziękowań za dobre rady i mądrość, którą Pani Marta przekazuje następnym pokoleniom. My również przyłączamy się do życzeń. Pani Marto, 200 lat !!!

Czytaj więcej ›

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

data Piątek, 17 lutego 2017

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, iż w związku  ze zmianą przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Czytaj więcej ›

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WZIĘLI UDZIAŁ W FINALE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

data Czwartek, 16 lutego 2017

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim Jakub Paulitz  oraz  Nikola Samuś uczestniczyli w finale  wojewódzkiego konkursu matematycznego.

Czytaj więcej ›