Aktualności więcej ›

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI PRZYJAZNA ŚRODOWISKU – PROGRAM PROSUMENT

data Czwartek, 17 lipca 2014

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański, iż rozpoczęła się realizacja projektu „Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej ›

Termomodernizację czas zacząć!

data Czwartek, 17 lipca 2014

W dniu 17 lipca 2014 roku Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podpisał umowę na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 budynek główny i B w Nowym Dworze Gdańskim oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach”. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, a zostało nim Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe E&S Spółka z o.o., ul. Długa 23, 83-322 Borowo.

Czytaj więcej ›

Rozpoczynamy przebudowę byłej kotłowni osiedlowej przy ulicy Tuwima 2!

data Czwartek, 17 lipca 2014

W dniu 16 lipca 2014 roku Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podpisał umowę na zadanie pod nazwą „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku byłej kotłowni osiedlowej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tuwima 2”. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, a zostało nim Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn.

Czytaj więcej ›

Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzęcinie rozpoczęta.

data Czwartek, 17 lipca 2014

W dniu 16 lipca 2014 roku Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego podpisał umowę na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oraz przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzęcinie”. Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, a została nim Firma Handlowo – Usługowa „MARBUD” Marek Domeracki, ul. Kopernika 29/15, 14-400 Pasłęk.

Czytaj więcej ›

KOLEJNA INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z UNII EUROPEJSKIEJ

data środa, 16 lipca 2014

Trwająca na terenie naszej gminy inwestycja mająca na celu rewitalizację pięciu obszarów wiejskich w miejscowościach: Tuja, Orłowo, Orliniec, Rakowo i Wężowiec, zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Uprzednio, projekt został rekomendowany do dofinansowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei. Obecnie, dzięki pozytywnej ocenie merytorycznej projektu dokonywanej przez Urząd Marszałkowski, przedsięwzięcie będzie współfinansowane w kwocie ponad 114 tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Czytaj więcej ›

POZYSKANO ŚRODKI NA DOKUMENTACJĘ MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ORAZ ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

data Wtorek, 15 lipca 2014

Wzrosła szansa na modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy w nowej perspektywie finansowej. „Szop” sp. z o.o. zakwalifikowała się do dofinansowania dokumentacji projektowej na przyszłe inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

Czytaj więcej ›

ZMIANA TERMINU ODBIORU

data Wtorek, 15 lipca 2014

ZMIANA TERMINU ODBIORU dla sołectw Solnica, Rakowiska, Orliniec, Powalina, Różewo

Czytaj więcej ›

Informacja PUW

data Wtorek, 15 lipca 2014

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - Budowa drogi S-7 Gdańsk(A-1)-Elbląg (S-22) odcinek Koszwały(dk nr 7 Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo.

Czytaj więcej ›

Partnerska wizyta u Przyjaciół w Rosji

data Poniedziałek, 14 lipca 2014

W dniu 12 lipca 2014 roku z jednodniową wizytą u przyjaciół z partnerskiego Miasta Swietłyj na zaproszenie Mera Miasta Siergieja Liutarewicza gościła delegacja z Nowego Dworu Gdańskiego. Delegacji przewodniczył Zastępca Burmistrza Tomasz Szczepański.

Czytaj więcej ›

WAKACYJNE INWESTYCJE W GMINIE

data Czwartek, 10 lipca 2014

Okres wakacyjny a więc i dobra pogoda sprzyja prowadzeniu prac inwestycyjnych przyjętych do realizacji w tegorocznym budżecie. Oczywiście rok budżetowy trwa 12 miesięcy i środki finansowe, które przeznaczane są na inwestycje wpływają do budżetu gminy z różnych źródeł sukcesywnie a w związku z powyższym realizacja inwestycji rozłożona jest w czasie całego roku.

Czytaj więcej ›