Ramowy program dożynek: 12:00 - Msza Św w Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Kępkach 13:30 - Przemarsz korowodu dożynkowego na plac przy świetlicy wiejskiej w Kępkach 14:00 - Oficjalne rozpoczęcie uroczystości na scenie 14:20 - Wręczenie nagród oraz wyróżnień 14:30 - Występy artystyczne 15:30 - Konkursy dożynkowe oraz Turniej sołectw 17:30 - Wręczenie nagród w konkursach dożynkowych 18:00 - Biesiada dożynkowa     więcej

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, iż Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Dwór Gdański w ramach opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na potrzeby opracowania przedmiotowego planu  zostanie m.in. wykonana ankietyzacja mająca na celu ustalenie ilości systemów grzewczych opalanych paliwem stałym, a także rodzaju i ilości spalanych paliw w ciągu roku na obszarze Gminy, dlatego też informujemy Państwa, iż w dniach 7 – 20 września 2015r. mogą się u Państwa pojawić ankieterzy, posługujący się stosownymi listami intencyjnymi od Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Poprawne i rzetelne wypełnienie ankiet będzie wpływało na wysoką jakość sporządzanego dokumentu. Prosimy o życzliwość i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji. więcej

W imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Żuławskiej LGD do udziału w wywiadzie grupowym, dotyczącym opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. więcej

Mieszkasz na terenie powiatu nowodworskiego? Jesteś właścicielem starych drzew owocowych? Chcesz poznać nazwę odmian owoców? Interesuje cię sadownictwo tradycyjne? Chcesz nabyć umiejętności szczepienia i okulizacji drzew owocowych, pielęgnacji drzew owocowych? Żuławski Park Historyczny zaprasza do udziału w programie edukacyjnym Żuławskie sady przydomowe. Odkryjmy je na nowo! więcej

Aktualności więcej ›

TRWA KONKURS NA ŻUŁAWSKI GADŻET

data Wtorek, 01 września 2015

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie: na GADŻET promujący Nowy Dwór Gdański i Żuławy. Konkurs jest otwarty. Zachęcamy do dzielenia się informacją o nim ze wszystkimi, dla których praca twórcza jest pasją i przyjemnością

Czytaj więcej ›

ŻYCZENIA NA NOWY ROK SZKOLNY

data Wtorek, 01 września 2015

Dziś rozpoczął się kolejny rok nauki. Z tej okazji wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty życzę wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Wam, drodzy Uczniowie życzę, aby ten rok szkolny był pomyślny w zdobywaniu wiedzy, życzę Wam samych sukcesów w nauce, rozwijaniu umiejętności i zainteresowań.                                                                             Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego                                                                                                      Jacek Michalski

Czytaj więcej ›

DYREKTORZY SZKÓŁ OBCHODZILI JUBILEUSZE PRACY ZAWODOWEJ

data Wtorek, 01 września 2015

W dniu 1 września 2015 r. wręczono nagrody jubileuszowe dyrektorom placówek oświatowych.

Czytaj więcej ›

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

data Poniedziałek, 31 sierpnia 2015

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim miała miejsce uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański, którzy pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Czytaj więcej ›

WYNIKI KONKURSÓW OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

data Poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski informuje, że w ramach tegorocznej ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ odbyło się sześć konkursów indywidualnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Czytaj więcej ›

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

data Sobota, 29 sierpnia 2015

Dzień Strażnika Miejskiego jest doskonałą okazją by podziękować za służbę, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański oraz za kształtowanie prawidłowych postaw społecznych w naszej "Małej Ojczyźnie". 
Wszystkim Strażnikom Miejskim z Gminy Nowy Dwór Gdański życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, samych sukcesów zawodowych i realizacji zamierzonych planów. 
Życzę również zdrowia, pogody ducha oraz szczęścia w życiu rodzinnym.                                                                                      Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
                                                                             Jacek Michalski

Czytaj więcej ›

ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ

data Piątek, 28 sierpnia 2015

26 sierpnia 2015r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Miejskiej, w trakcie którego ustalono porządek najbliższej Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 10 września 2015r.    

Czytaj więcej ›

POSIEDZENIE KOMISJI POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA

data Piątek, 28 sierpnia 2015

Odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa. Jednymi z tematów posiedzenia było omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku oraz ustalenia w związku z suszą.

Czytaj więcej ›

WARSZTATY OTWARTE DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 ZA NAMI

data Piątek, 28 sierpnia 2015

W dniu 21 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim odbyły się warsztaty otwarte dotyczące analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania.

Czytaj więcej ›

ODBYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

data Piątek, 28 sierpnia 2015

W Żuławskim Parku Historycznym przeprowadzone zostało spotkanie, dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej dla obszaru gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Rybackiej, w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Czytaj więcej ›